De Universelle To

ANALYSER - information.

Mennesket i synlig bevægelse…

Personlighed er i det faktum i dag, at det udgør en meget væsentlig bevidsthed i organisationen, på op til 70%, af den samlede organisation bruge din personlighed hver dag - nogle mener meget mere.

Personlighed ændres normalvis ikke, mens, færdigheder og kundskaber kan læres og kutymer kan ændres – derfor er det altid personligheden, der er mest vigtig i forbindelse med ændringer af vaner og personlig adfærd, ved ansættelser, organisationens positive udvikling og ved genplacering af personalet internt som eksternt.

Eksempelvis kræver det at stå ved et samlebånd stor tålmodighed og være detalje orienteret, både for at kunne udføre jobbet her og nu, men også for at kunne blive ved med at sætte en ære i at kunne udføre dette godt gennem længere tid. Derfor er det yderst vigtigt, at personligheden bliver taget i betragtning ved besættelse af alle stillinger. Jo bedre personligheden passer til jobbet – jo bedre bliver det udført, og jo gladere er vi for jobbet – jo gladere er arbejdsgiveren for arbejdet, der bliver udført.

Men analyse delen handler også om meget mere – nemlig, hvem er du og hvordan kan du benytte alle de kompetencer du bisidder, i samspil med andre mennesker. Der skal der en større bevidsthed på. Analyserne giver organisationen rig mulighed for at få overblik over de menneskelige ressourcer i udvikling i egen organisation.

Følgende analyser.

 • De mange intelligenser
 • Det følelsesmæssige indeks
 • FAFO – Personlighedsanalyse
 • Konfliktanalyse
 • Ledelsesstil
 • Interesseanalyse
 • Læringsstil
 • Instruktøranalyse
 • Stress analyse
 • Trivselsanalyse
 • Udvidet FAFO - analyse
 • Undervisnings- og formidlingsanalyse
 • Værdianalyse

Analyser er gennemprøvede over flere år og har givet gode resultater, hvorfor de er pålidelige ved anvendelse i en høj reliabilitet.

Validiteten i vores analyser måles fra 0-1 og anviser en grad af adfærd og større indsigt. Vores analyser ligger fra 0,40 til 0,50 i validitet, og har derfor et højt resultat i anvisning og retning på personlig adfærd, styrker og egenskaber.

Acceptabilitet, der måles fra 0-100 %, giver tilbagemeldinger fra analysepersonerne, som ligger i snit fra 80-90 % oprigtighed og genkendelighed.

Analyserne er gennemført på flere hundred personer.

De forskellige analyser koblet sammen, giver derfor en rigtig god indsigt i, om personalet, leder passer til den nye virksomhedskultur og strategi og eller om personer/kandidaten er egnet til at invitere ind til et interview eller ej, for internt og ekstern i placeringen i organisationen - den nødvendige balance i adfærd og forventninger i et team.