De Universelle To

Beskæftigelsesindsatsen i Danmark

En serie af oplysende emner, som skal have en særlig opmærksomhed.

Læring i beskæftigelsesindsatsen.

Den 10. Januar 2022


Historien gennem tiden, i de ca. 30-40 år fra socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik til en for nuværende beskæftigelsesindsats, har lært os, at vi, som samfund i forhold til beskæftigelsesindsatsen, godt kan flytte befolkningens holdninger til de forskellige ydelser og indsatser samt en incitamentsstruktur. Nu kommer organisationen og samfundet til at skulle lære at flytte sig igen.


Løbende indhøster vi alle erfaringer og lærer, hvordan systemet kan genskabe balance, om vi er nabo til en, der er opsagt, eller selv har været ledig i flere måneder. Om man, som medarbejder på et jobcenter, sidder på den ene side af bordet, eller som borger, sidder på den anden side, eller er arbejdsgiver, så er de alle på en måde i samme båd.


Grundlæggende anskues samfundet som harmonisk med en høj grad af værdimæssigt fællesskab. De forskellige samfundssektorer har hver deres funktion med hensyn til at skabe det mest harmoniske samfund.

Det, jeg nu lægger op til vi skal lære, er at benytte enkel lærdom på nuværende teorier og metoder, "funktionalisme", hvor udgangspunktet er, i forlængelsen af samfundsudviklingen, at blive korrigeret gennem udvikling af nye organisationer og enkelte metoder for problemløsning, eller at give denne løsning en særlig opmærksomhed, for derved at lære gennem tidligere erfaringer, at beskæftigelsesindsatsen godt kan bliver meget bedre, ved at udvide kapaciteten. Vi bevæger os således stille og roligt over mod æstetikken i den nye indsats. Det skal nu også være behageligt at opleve, og i andres opfattelse at se og hører på. 

Forsat på næste side - klik her.


Mentalt flow i beskæftigelsesindsatsen.

Den 10. Januar 2022


Flow er, vi menneskers, usynlige drivmiddel, der giver ekstra virkelyst og gåpåhumør. Flow er også fyrtårnet, når nogle eller vi selv spørg om vej – naturligvis regner vi med, at vi får et korrekt svar, og ikke, som hos nogle ledige borgere, et bevidst forkert svar. Belønningen ved at træne og have indsigt i flow. Er at du viser dig selv en tillidsfuld adfærd og kan tag de påkrævede beslutninger. Som en ekstra bonus, giver det en følelse af indre velvære.


Flow er netop godt i en organisation som i et jobcenter. Der er en større andel af belastning af stress i løbet af hele dagen. Både ledelsen og medarbejderne skal forholde sig til flere emner, med mange facetter på engang. Dagen står ikke rigtig stille på noget tidspunkt. Medarbejderne skal yde støtte og hjælp til ledige borgere også omkring, hvad loven kan tilbyde, og som den er tiltænkt at skulle implementeres i hverdagen. Medarbejderne møder hele tiden nye krav og mål. Sagsbehandlerne/beskæftigelsesmedarbejderne møder i hverdagen rigtig mange forskellige ledige borgere med hver sin livs- og erhvervshistorie, og langt de fleste er triste og negative, grundet det at have mistet sit arbejde eller er blevet syg. Det stiller store krav til personalet, og hvormed de behandler sig selv og de ledige borgere. Flow teknikken kan bl.a. ikke løse dårlig ledelse eller en meget stor lovsamling. 

Forsat på næste side - klik her.


Tillid i beskæftigelsesindsatsen.

Den 10. Januar 2022


Et jobcenter er ingen papirfabrik i en aktiv beskæftigelsesindsats. Et jobcenters personale skal have en grundig og en meget bred viden om de ledige borgeres færdigheder, deres erfaringer, der kan omsættes til konkret handling i forhold til at matche et job eller en uddannelse.

Har personalet/beskæftigelsesmedarbejderne ikke den nødvendige viden/uddannelse til at kunne hjælpe et andet menneske, er det virkelig let, som menneske, langsomt at bevæge sig over i et misbrug af en betroet magt, både bevidst og ubevidst.


Mangler der således tillid, opstår der mistillid, øger jobcentrene udgifterne og gør sin organisation og de menneskelige investeringer usikre. De bedste samarbejdspartnere eks. (socialøkonomiske virksomhed/velfærdsentreprenør/Anden Aktør) taber på deres indsats. Hvor man netop kæmper for at vinde, eller om at blive den bedste. Ikke for at samarbejde eller nå de fælles mål. Det giver ulige konkurrenceforhold og partnerne vil bruge alle ressourcer forkert og gøre mennesker trætte. Dette giver den samlede performance for et samfund en ringere tilstand, som igen er en stor hindring for økonomisk og social udvikling. 

Forsat på næste side - klik her.


Følg de næste bog udgivelser - S CLUB 20 og Julekataloget

Udkommer i halv året 2022.

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Tak! Din besked er blevet afsendt.

Om bogens indhold

Det skal være lettere at finde og få et af de usynlige jobs i virksomheden.


Forfatteren ser bland andet på et uafklaret anliggende, ved at foreslå at nedlægge alle jobcentre i Danmark. Hvad kan borgerne og arbejdsgiverne så forvente?


Bogen giver et indblik i en verden, der fortæller, hvordan en social opfinder opererer i sit maskinrum. Bogen bliver til, medio 2021, på baggrund af en mailkorres-pondance med professor Nina Smith, der er formand for Kommissionen for 2. generations-reformer. Mailkorrespondancen indeholder masser af ideer, masser af tanker i forhold til en vurdering af kompetencer, modeller, metoder, værdier, ledelse og organisations-udvikling, for at kunne finde svar på den nuværende kompleksitet, ved at inddrage hele samfundet omkring en bestemt udfordring, nemlig en ny beskæftigelsesindsats i Danmark.


Forsat med at læse om bogens indhold - klik her.


Bestil bogen (E-bog) - Pris kr. 249,00  klik her