De Universelle To

Artikel

Et ønske om en grøn- og miljøvenlig natur.

Mere socialt ansvar i de små virksomheder.

Kommunikation.

En særlig opmærksomhed på din organisation eller virksomhed handler også om kommunikation, som er en udveksling af information mellem mennesker og kan derfor både omfatte tekniske emner og sociale emner.

 • Verbal kommunikation: at tale og skrive.
 • Nonverbal kommunikation: vores personlige kropssprog.

Se og lær det således, at give kommunikation en tempofordel. At kommunikere betyder ikke at overføre noget, som først afsender og dernæst modtageren har. Det betyder at koordinere en forandring af afsender med en forandring af modtager. Således at der opstår en bevidst læringssituation og ikke mindst relationer mellem mennesker.

I som virksomhed eller organisation går i gang med at kommunikere såvel internt som eksternt efter en tjekliste.

Eksempel på nogle af punkterne, der kan kommer på tjeklisten:

 • Det er vigtigt allerførst at ridse op, hvilken sammenhæng kommunikationen indgår i?
 • Hvad er det, i gerne vil have ud af det?
 • Hvem har en interesse i kommunikationsplanen, og hvad er deres holdninger?
 • Blandt interessenterne skal du finde den præcise målgruppe for din indsats?
 • Hvad vil du og virksomheden/organisationen helt overordnet sige?
 • Hvor er målgruppen?
 • Hvilke initiativer skal være synlige for alle i processen?
 • Hvilke succeskriterier vil du vælge, som viser, om du er på vej mod målet?
 • Risikoanalyse - hvad kan der gå galt i planen?

Du vælger således en overordnet strategi for, hvordan du vil kommunikere. Nogle gange er det helt enkelt. Andre gange kræver det flere overvejelser. Derefter skal du udarbejde en plan for, hvilke helt konkrete kommunikationsmidler du vil sætte i spil.