De Universelle To

FAFO-analysen

Analysens tankegang og idé tager udgangspunkt i en personlig autonomistøttende motivationspraksis, hvor viden og værktøjet tager sin begyndelse fra positiv psykologi, efter professor Kennon Sheldons forskning, teorier og viden. 

Professor Kennons generelle påstand er, at mennesker har brug for at føle ejerskab for det, de foretager sig – føle, at de godkender, vælger og værdsætter den adfærd, de engagerer sig i. Det er grunden til, at en autonomistøttende motivationspraksis er så vigtig – ved at bidrage til at tilfredsstille folks behov for autonomi i situationen er denne motivationsstil med til at skabe et optimalt præstations- og udholdenhedsniveau hos den, der motiveres.

Hvad angår motivationspraksis, er der en udvikling hen imod en større grad af personlig autonomi (egen selvregulering) – kaldes af danske psykologer for frivillighed, hvilket vil sige, at menneskers handlinger er i overensstemmelse med deres egne ønsker og behov.

Mennesker der bruger deres styrker i arbejdssammenhænge

  • er mere robuste
  • oplever mindre stress,
  • er mere engagerede på arbejdet
  • har højere performance.

Positiv motivation er forholdsvis et nyt fænomen, som de fleste kender som noget godt. Ifølge motivationsteoretikere og den nyeste forskning forbinder vi motivation med noget positivt, da effekterne af motivation kan udgøre alt fra velbehag til engagement samt til oplevelsen af en optimal tilstand. Undersøgelser peger ligefrem på, at vores generelle velvære er påvirket af, om vi oplever udfordringer i hverdagen, der tilvejebringer et personligt engagement. Positiv motivation og engagement er betydningsfulde fænomener, der påvirker os positivt, hvor motivationsteoretikere har beskæftiget sig med motivation videnskabeligt siden 1920’erne.