De Universelle To

FULL Power – tænd din indre antenne – langt mere bevidsthed, end på andre skoler...

FULL Power - Foreningen af Universet Livslange Læring, tænd din indre antenne, fremtidens kompetence – online kursus i intuition – følg din indre stemme.

Fremtidens kompetence, tænd din personlige antenne, er nødvendig at have en bevidsthed omkring i vores globaliserede verden. Til leder og HR folk. Du bliver langt bedre til at navigere og kommunikere med din omverden.

På online kurset er der tilknyttet en master. En master som vil vejlede dig og guide dig i forløbet. Der er således lagt op til dialog og ny lærdom – et helt nyt kompetenceløft.

Du modtager online lektioner fordelt over 120 dage. Mere viden – send en mail til [email protected] og vi svarer dig indenfor 2 dage.

- et af vores særlige læringsprogrammer – som netop bliver brugt af de virksomhedsejer, leder og HR folk som vil og kan lærer mere om energi, den menneskelige energi, den holistiske kommunikation - læringen om, Intuitionens vej til bedre menneskelige beslutninger– dit personlige flow.

Online samtale med en leder, som deltager på læringsforløbet den 16. juni 2011.

Du fortæller mig, at du føler, at du skal gøre tingene under pres – det udløser så dine egenskaber – og på overfladen er det dine personlige værdier, du går i mod - som udgøre din personlighed som bl.a. en forhandler eller arbejdsbi ville gøre det og det er her du trives bedst – så stop det pres på dig selv. Samtidige ønsker du ikke så meget orden - det kan jeg godt forstår, for det viser din person profil heller ikke du skal. Du kan godt klare dig i kaos – når du har lært FULL Power mere at kende og opnået en dybere indsigt – så opstår din bevidsthed. Jeg er meget glad for, at du spørg, du for lejlighed til at reflektere og bliver således god og sig tak, fordi du har interesse i dig “SELV” – det er ikke det samme som et EGO, som du også nævner i din mail. I min optik findes EGO ikke – det er skabt af industritanken for at holde orden i vores klassiske modeller af et samfund, så vi som det fysiske menneske kan forstå det, vi arbejder med. Energien er langt, langt, langt svære at forstå og i særdeleshed at kunne tolke, at kunne formulere, for ”det” arbejder inden imellem hinanden – hvor "det" bliver til og kan opløser sig selv igen, ved hjælp af din tanker. Glæd dig til næste læringsmodul - det giver dig mere perspektiv på dine egen svar på dine egen spørgsmål. Vi kigger bl.a. nærmere på holistisk kommunikation, her er tankegangen, at det der forbinder den fysiske handling og psykiske krop er den menneskelige ”energi” som ikke kan slippe hinanden og er således "det hele menneske".

* Læs mere om værdierne i læringsproces.

Indhold på læringsforløbet:

Intuition og flow – fremtidens kompetence.

At træne din intuition er ikke at tage en chance, og igen at tage en chance er ikke intuition eller flow – det er en viden, du ved, du skal følge, reagere på og agere ud fra.

Flow udfolder de menneskelige ressourcer, så nu er der ikke blot få chancer her i livet, nu er der uendelige muligheder, som bringer organisationen ind i livet for positive oplevelser i hverdagen – hvor ledere og medarbejdere selv har bestemt, hvordan de vil leve det.Vi kommer således meget langt omkring i programmet – på helt forskellige indgange og læringsveje…

At vi kender os selv.

Vi arbejder her med at udvikle en selvbevidsthed og en selvaccept, og benytter enhver lejlighed til at udtrykke os selv fuldt og helt i vore relationer til andre.

At vi finder vores egen indre støtte.

Dette felt medvirker til at åbne dit personlige flow og bruge dine sanser lange bedre og lagt mre. Når du skaber et støttende indre miljø, der giver dig mental frihed, giver det plads til strømmen ved at gøre det muligt for dit sind at være disciplineret, opmærksom, åbent og modtageligt.

*Vi arbejder således ud fra:

At vi skaber stilhed – her lærer du, at stilhed er langt mere end fravær af lyd. Du opdager et ubegrænset potentiale, der åbner sig i alle retninger – din påskønnelse vokser og din intuition blomster. Stilhed skaber det rum, hvor det er muligt at træffe valg.

At vi giver vores gerninger retning.

Det er her, det handler om at gribe til handling på en ny måde. Langt de fleste gerninger i dag er foretaget under et konstant pres. I stilhedens bevægelse, ledet af intuitionen, understøttet af mentalt nærvær, er du nu i direkte forbindelse med en dyb forbundethed med hele dit liv og tankes råstyrke i tilknytning én bevidsthed.

At vi er forbundet med os selv og andre.

Det giver mening at lære, at påskønne din krop, dit sind, dine følelser og din ånd, og det giver dem næring; at modtage alt, hvad du møder på din vej som en gave; at være fuld af taknemmelighed. Når vi handler hjerteligt og giver gavmildt ud af dette overskud af påskønnelse og taknemmelighed, vil vi finde, at det falder os naturligt at støtte og hjælpe andre, og at synkroniciteten er vores uforanderlige ledsager.

At vi påskønner os selv – her lærer du at tillægge, ved påskønnelse, de almindelige, ikke nærmere undersøgte dele af dit livs betydning, som allerede har en æresplads. Du opdager, at påskønnelse åbner muligheder for kommunikation og udveksling i vores eget velbefindende, i relationer.

Få livets synsvinkel.

Processen giver os information om og hjælper os til at forstå den dybere dynamik i en situation i vores liv. Ved at forstå, hvordan øjeblikkets underliggende strømning bevæger sig, kan vi, som menneske, træffe en bevidst beslutning om at følge med, og det øger flowet og synkroniciteten.

Den læring, som de traditionelle læringsformer og organisation kan stille op, er der flere didaktikere, som ikke rigtig kan forklare, hvad der faktisk sker – her er flow et super godt bud på, hvad der netop sker i læreprocessen og det er først nu, at det etablerede systemet tør at undervise i positiv psykologi som understøtter programmet og det arbejde vi laver i dette meget særlige HR program.

Priser og tilmelding.

E-learingsprogrammet pris: kr. 488,- pr. md. Forløbet er på 4 måneder. Du modtager 3 - 4 lektioner pr. md. på din mail. Det svarer til ca. 4 til 6 timer pr. uge. E-learingsprogrammet er således et selvstudie. 

Vil du have tilknyttet en mentor på programmet – pris kr. 340,- pr. samtale. Du vælger selv, hvor mange samtaler du vil have. Vi anbefaler 4 – 6 samtaler på forløbet. Varighed 30, max. 45 minutter.

En erfaren mentor på forløbet, betyder for dig, at du kan stille spørgsmål og får svar uddybet – du kobler således langt mere erfaring på e-learings forløbet.

* Samtidig anbefaler vi at du for fortaget nogle personlige analyser - læs mere om vores analyser.

Analyser