De Universelle To

Socialt ansvar

Genplacering

Genplacering (eller på engelsk Outplacement) er betegnelsen for den indsats, der skaffer job til afskedigede medarbejdere. Indsatsen omfatter personlighedsanalyse, udarbejdelse af curriculum vitae, jobansøgning, analyse af jobmuligheder og mødeteknik, hvis der er tale om kvalitets rådgivning.

.

Genplacering sikrer virksomhedens ledelse et godt image hos blivende medarbejdere, modvirker negativ PR om virksomheden, gør ”den svære samtale” positivt fremadrettet og sikrer den afskedigede professionel rådgivning til hurtigt at komme i nyt job.

Hvorfor benytte genplacering?

At skulle opsige en eller flere medarbejdere i virksomheden er ud fra vores erfaring aldrig en ønskeopgave af flere grunde:

1. Der kan meget let i aftrædelsessamtalen mellem leder og medarbejder blive tale om mange personlige følelser, som på flere måder ikke er konstruktive.

2. Der kan meget hurtigt blandt andre medarbejdere opstå usande historier og en ubehagelig utryg stemning.

I disse stressede situationer er det vigtig at have et praktisk fyrtårn at sigte efter. Et nyt mål, et fyrtårn, hvor man praktisk skal handle, personligt skal gøre noget, at tage ansvar for egen personlige situation samtidige med, at man har de svære samtaler, men også nyttige samtaler.

Humane årsager.

Undersøgelser viser, at ved brug af genplaceringsrådgivning/coaching kommer den ansatte ofte i et nyt job, som passer særdeles godt til hans/hendes personlighed. Markedsføring af sig selv er et mentalt blufærdighedsproblem for mange, hvorfor en mental bearbejdning er væsentlig, og at mennesket behøver hjælp hertil. Kampen mod det ukendte er svær for mange: nytter det etc.? Derfor er det vigtigt med professionel støtte, der skaber tryghed.

Rådgivning forkorter den lediges jobsøgningsperiode, ved at han/hun kommer hurtigere i arbejde. Dette er med til at skabe en win-win situation for parterne. Er organisationen i mediernes søgelys i forbindelse med en fusion eller generel nedskæring, vil genplacering medvirke til holde effektiviteten oppe ved at berolige blivende medarbejdere og skabe ro hos ledelsen.