De Universelle To

Et ønske om en grøn- og miljøvenlig natur.

Når folk ikke benytter de opstillede affaldsbeholdere, ligger der affald i naturen og flyder, og noget af affaldet kan tage op til 1.000.000 år inden det nedbrydes.

”Flere observationer og undersøgelser af nedbrydningstider i naturen viser at både plastikposer og plastikflasker tager op til 500 år om at nedbrydes”. Cykler i søer og flasker i åerne, glas og metal i skovene, tager mere end 1.000 år om at nedbrydes - flasker og glas: op til 1.000.000 år, og det svineri kan vi ikke være bekendt over for hverken dyr, folk og turister at leve og færdes i.

En grøn og miljøvenlig proces, og laver alle vores processer/services og produktioner om til en grøn profil med fokus på bæredygtighed og grøn ansvarlighed både internt i virksomheden såvel som eksternt”,


Først og fremmest at skabe en stabil sikkerhed og en robust tryghed blandt personalet med indkøb og anvendelse af godkendte miljø rigtige produkter. Dernæst har vi en målsætning om at omstille nuværende arbejdsgange til vedvarende grønne processer, I hverdagen betyder det, at vores redskaber og værktøj samt maskiner skal have en ergonomisk karakter, og vores værnemidler skal være i en god kvalitet, være individuelt tilpasset og leve op til alle standarder på de serviceopgaver, der løses i samarbejde med kunden. En af de grønne omstillinger, der allerede har foretaget, er at benytte en speciel sandtype frem for kemi til fjernelse af graffiti på både træ- og murværk.