De Universelle To

HR og holistisk kommunikation – langt mere bevidsthed, end på andre skoler...

Erfaringsbaseret e-learnings forløb i en tilknytning til en mentor.Har du interesse for HR, har du interesse for en holistisk tilgang til mennesket - arbejder du med HR og oplevelses innovation og design - jobformidling/jobskabelse eller ledelse i en virksomhed, i en A-kasse eller i et jobcenter til daglig. Så er dette e-learnings forløb et rigtig godt sted at starte for at udvide din viden og begynde at øve dig – at starte din træning. De Universelle To har over flere år samlet al vores erfaring og branchens teori, og det vil vi gerne dele med andre interesserede i HR branchen. 

* På forløbet - Kreativ jobskabelses proces.

vil du gennemgå over 30 forskellige emner i e-learnings programmet, som inkluderer HR metoder, jobskabelsesredskaber for jobkandidater. Bl.a. emner, hvor vi bruger dialogen og samtalen som redskab:

- Appreciative Inquiry (AI).

* En langt bedre dialog mellem to eller flere parter.

- Positiv psykologi.

- Coaching.

- Holistisk kommunikation.

- Intuition og flow – fremtidens kompetence.

- Storytelling, supervision og formidling.

- Definition EMPOWERMENT.

- Kulturforståelse.

Andre emner:

- Kvalifikations- og kompetenceprofil/model.

- Læring og didaktik.

* Oplevelsesorienteret læring og undervisning.

- Jura og lovgivning der er forbundet med HR..

- Udvælgelse af jobkandidater.

- Kerne i mediation.

- Begrebsdefinition af kreativitet.

- Værdierne i virksomheden, en beskrivelse af 9 holistiske værdier.  

* Ved afslutning af kurset, modtager du et bevis for, at du har gennemført hele kurset.

Alle HR emner er erfaringsbaseret, i tilknytning til den klassiske teori – din oplevelse bliver således større.

Holistisk kommunikation er tankegangen der forbinder den fysiske handling og psykiske krop med den menneskelige ”energien”. Tanken kan således ikke slippe "det hele menneske".

Online HR forløb. Pris kr. 5.646,00

inkl.6 målendes online forløb med 24 kursusmoduler inkl. 1 styk personlighedsanalyse med feedback, og 1 styk intelligensanalyse, baseret på Howard Gardners teori - de mange intelligenser med feedback samt 6 opsamlingssamtaler á 50 minutters varighed.

HR online kursus forløb kr. 1128,00 ( 24 kursusmoduler)

2 analyser á 495 kr. 918,00

6 samtaler på 50 min á 600,00 kr. 3.600,00

Samlet PROF. HR forløb Ialt kr. 5.646,00

E-learingsprogrammet pris: kr. 188,- pr. md. Forløbet er på 6 måneder. Du modtager 5 – 8 lektioner pr. md. på din mail. Det svarer til ca. 4 timer pr. uge. E-learingsprogrammet er således et selvstudie. 24 online moduler.

Vil du have tilknyttet en vejleder/mentor på programmet – pris kr. 340,- pr. samtale. Du vælger selv, hvor mange samtaler du vil have. Vi anbefaler 6 – 8 samtaler på forløbet. Varighed 30, max. 45 minutter.

En erfaren vejleder/mentor på forløbet, betyder for dig, at du kan stille spørgsmål og får svar uddybet – du kobler således langt mere erfaring på e-learings forløbet.