De Universelle To

Analyser - mennesker i synlig bevægelse...

HR Work eller creation

På denne indgang til positive oplevelser, arbejder man med HR, en disciplin indenfor ledelse, hvor virksomheden ønsker at integrere hver enkelte medarbejders behov og personlige ressourcer i organisationen. Dertil bringer vi den kreative proces og den holistiske kommunikation – vi ser det hele menneske og dennes kompetencer – således er opmærksomheden på den emotionelle innovation og de positive oplevelser.

Sidst nævnte arbejder man med, når vi arbejder i de forskellige menneskelige processer og i emner som nævnt nedenfor.

HR (Human Resource) er i vore dage en disciplin indenfor ledelse, der ønsker at integrere hver enkelt medarbejders behov og personlige ressourcer i organisationen. Men sådan som organisationer bruger HR, benyttes det både i organisationsudvikling i virksomheden og i et personlige liv. HR spænder vidt, men forbindes oftest med opgaver som rekrutting og afvikling af medarbejdere, medarbejderudviklingssamtaler (MUS – LUS og GRUS), lederudviklingssamtaler og gruppeudviklingssamtaler, personlighedsanalyser, tilfredshedsundersøgelser, ledertræning og lederudvikling - altid i meget tæt sammenhæng mellem de uformelle sociale relationer i organisationen og medarbejdernes effektivitet – men HR i nutiden er meget mere, og det er det, du nu er ved at lære meget mere om.

HR handler også om analyser - mennesker i synlig bevægelse.

Lad os give dig et overblik og indblik i, hvad HR i dag handler rigtig meget om:

Generelt kan vi dele HR op i 3 områder:

1. HRM betyder i forkortelsen - Human Resource Management (ledelse)

2. HRD betyder i forkortelsen - Human Resource Development (udvikling)

3. HRG betyder i forkortelsen - Human Resource Growth (vækst)

Når organisationen arbejder, arbejder den som regel på alle 3 områder, se og læs nedenfor.

Human Resource Management generelt (HRM-HRD-HRG)

- Ansæt mangfoldigheden

- Ansættelse, tiltrækning, rekruttering og branding/image

- Diskrimination i danske virksomheder

- Fra administrativ personaleafdeling til forretningsorienteret HR-funktion

- HR og bundlinier

- HR’s kraftfelt

- Kompetencebaseret rekruttering

- Konflikthåndtering/mediation

- Lattertræning og bevidsthed i kroppen

- Ledelse og intuition

- Ledelse uden magt er vejen til motiverede medarbejdere

- Ledelseskompetencen og ledelsesbevidstheden

- Måling, vidensdeling og læring

- Rekruttering – problemer eller nye muligheder?

- Systemteori

- Trivsel og sundhed

- Veje til bedre ledelse

- Vidensledelse er også en social praksis

Mennesket i virksomheden – forfremmelse og karriere

- Alle bør have en mentor

- Balance mellem arbejdsliv og familieliv

- COACHING – et værktøj til ledelse

- Coachingbaseret ledelse

- Der skal mod til at have talent

- Executive Coaching

- Ledelse starter med dig – selvledelse

- Mentorskab og mentorprogrammer

- Personlig og organisatorisk udvikling

- Psykisk arbejdsmiljø er en vigtig ledelsesopgave

- Salgs- og lederudvikling med varig effekt

- Salgsbevidsthed i virksomheden: Udpint og fastlåst – eller klar til vækst

- Udvikling kræver kulturelle tilpasninger

- Virksomheden som læringsmiljø

Kultur og værdier i virksomheden

- Arbejdsmiljøregnskab og psykisk arbejdsmiljø

- Coaching som strategiværktøj

- Etik i afskedigelse – genplacering

- Forandringsprocesser

- Iscenesættelse af strategiske møder

- Kommunesammenlægning

- Kultur og læring i spændingsfeltet mellem nyt og gammelt

- Mobilitet, tilpasning og afvikling

- Outplacement

- Personaleomsætning

- Personalesammensætning set i et forandringsperspektiv

- Udvikling af en lokal seniorpolitik

- Udvikling af sikkerhedskultur

Strategi og organisation i HRM-arbejdet

- De nye medarbejderrelationer

- Er der en grænse for medarbejderinvolvering?

- Fire forandringskompetencer

- Fra forretningsstrategi til kompetenceudvikling

- Fremtidens HRM-funktion

- Fusion i organisationen – årsag og virkning

- Gift og emotionel smerte i organisationer

- Globalisering og HRM (HRD & HRG)

- Globalisering og samfundsinnovation

- Holdning og handling

- HR og IT

- HRM ved en milepæl og ledelsesudvikling i Danmark

- HRM-funktionens nye roller

- I hjertet af forandringer

- Kommunikation og virksomhedsledelse

- Kompetencemiljø

- Lean i administration og service/produktionen

- Ledelse med værdier

- Lederen selv – lederens ”selv”

- Lederens nye dagsorden

- Lederskab og personaleledelse

- Menneskelig og personlig udvikling

- Nytteregnskaber er fremtidens styrings- og rapporteringsværktøj for offentlige

virksomheder

- Om effektivitet og følelser i oplevelsesvirksomheden

- Opstart, drift og udvikling – human ressource

- Strategisk HRM

- Tillid og de andre 8 værdier

- Tiltrækning af talenter

- Virksomhedens kompetencer og viden

- VSA, Virksomhedens Sociale Ansvar (CSR)