De Universelle To

Kort introduktion til HR emner.

 • Ansættelse og karriere
 • Afvikling af arbejdskraft
 • Balance mellem arbejdsliv og familieliv
 • Mangfoldighed i organisationen
 • Mentorordning i DR
 • Videnchefen
 • Globalisering og HRM
 • Internationale virksomhedsopkøb
 • Interkulturel kompetence – i en dansk kontekst
 • Opstart, drift og udvikling – human ressource - ledelsens ændrede internationale rolle
 • Virksomhedsledelse i fem forskellige kulturer
 • Vidensdeling og kulturudveksling i internationale koncerner
 • Personaleledelse i Rusland
 • Arbejde i udlandet?
 • Liberalisering og deregulering
 • Globalisering, innovation og HR?
 • HRM-litteratur
 • Lederens nye dagsorden
 • Kompetencemiljø
 • Om at forhandle i forskellige dele af Verden
 • Kommunikation og virksomhedsledelse
 • Tiltrækning af talenter
 • HR og IT
 • Hjertet af forandringer
 • Den Globale Udfordring og Revival of the Fittest
 • Ledelse med værdier og De 12 bud
 • HRM ved en milepæl og Ledelsesudvikling i Danmark
 • Working Identity
 • VSA, Virksomhedens Sociale Ansvar
 • Spillet om viden
 • Den personlige ambitions anatomi
 • Den sjette sans
 • Personlig udvikling
 • De nye medarbejderrelationer
 • Gift og emotionel smerte i organisationer
 • Danmark skal leve af viden
 • BOP – Bunden af pyramiden
 • Globaliseringens brændpunkter
 • Ejerledelse og bestyrelsesarbejde
 • Den viden intensive virksomhed
 • Tillid
 • Fire forandringskompetencer
 • Holdning og Handling
 • Lederen selv – Lederens selv
 • Effektivitet og følelser i oplevelsesvirksomheden
 • Excellente ledere
 • Lean i administration og service
 • Lederskab og personaleledelse
 • Kvinder og Karriere
 • Human Resource Management generelt
 • Human Resource Management
 • Fra administrativ personaleafdeling til forretningsorienteret HR-funktion
 • Vidensledelse er også en social praksis
 • Diskrimination i danske virksomheder
 • Måling, vidensdeling og læring
 • Virksomheden er også en skole
 • Endnu en gang godt nyt for HRM
 • HR og bundlinier
 • HR’s kraftfelt
 • Ledelse uden magt er vejen til motiverede medarbejdere
 • Netværksstrukturer og HR
 • En dansk ledelsespolitik skal løfte ledelseskompetencen og ledelsesbevidstheden i det danske samfund
 • Veje til bedre ledelse
 • Systemteori
 • Ledelse og intuition
 • Oprør fra ledelsen
 • Forsvaret under omstilling
 • Kontakten til virksomheden – ansættelse, tiltrækning, rekruttering og image
 • Ansæt mangfoldigheden
 • Rekruttering – problemer eller nye muligheder?
 • Kompetencebaseret rekruttering
 • Kultur og værdier i virksomheden
 • Kommunesammenlægning
 • Arbejdsmiljøregnskab og psykisk arbejdsmiljø
 • Læring og forandringsprocesser
 • Arbejde som fysisk kultur
 • Iscenesættelse af strategiske møder
 • Mening som organisatorisk kit
 • Hvorledes lykkes den organisatoriske integration efter fusionen?
 • Udvikling af sikkerhedskultur
 • Kultur og læring i spændingsfeltet mellem nyt og gammelt
 • Mennesket i virksomheden – forfremmelse og karriere
 • Alle bør have en mentor
 • Mobilitet, tilpasning og afvikling
 • Telearbejde og HR
 • Coaching som strategiværktøj
 • Outplacement
 • Survivor syndrome
 • Udvikling af en lokal seniorpolitik
 • Den digitale medarbejder
 • Etik i afskedigelse
 • Personaleomsætning
 • Personalesammensætning set i et forandringsperspektiv
 • Personlig og organisatorisk udvikling
 • Udpint og fastlåst – eller klar til vækst
 • Den subjektive karriere
 • Executive Coaching
 • Coachingbaseret ledelse
 • Der skal mod til at have talent
 • Virksomheden som læringsmiljø
 • Udvikling kræver kulturelle tilpasninger
 • Ørkenvandring mod bedre ledelse
 • Frisættelse af indestængte kræfter i organisationer
 • Ledelse starter med dig!
 • Psykisk arbejdsmiljø er en vigtig ledelsesopgave
 • Nogle psyko-dynamiske aspekter ved forandringsprocessen
 • Kompetenceudvikling i staten
 • Ledelse gennem dialog
 • Triptykon-modellen
 • COACHING – et værktøj til ledelse
 • Mentorskab og mentorprogrammer
 • Lederudvikling med varig effekt
 • Individuel værdibaseret lederudvikling
 • Muskelmagt og videnmagt – PRÓNESIS!
 • Bruges løn til at fremme læring…?
 • Strategi og organisation i HRM-arbejdet
 • Fra forretningsstrategi til kompetenceudvikling
 • Fremtidens HRM-funktion?
 • Virksomhedens kompetencer og viden
 • HRM-funktionens nye roller
 • Nytteregnskaber kan blive fremtidens styrings- og rapporteringsværktøj for offentlige virksomheder
 • Er der en grænse for medarbejderinvolvering?
 • Strategisk HRM
 • Virksomhedens sociale ansvar
 • Virksomhedsdiplomati – den forandrede forandring