De Universelle To

Lære at lære – læreprocessen i menneskelig udvikling.

Didaktik, undervisning i praksis, undervisnings- og læringsteori i virksomheden/organisationen – langt mere bevidsthed end på andre skoler.

Hvert år bruger danske organisationer og virksomheder mange tusindvis, nogle millioner af kroner på efteruddannelse af medarbejderne/frivillige. Har erfaringerne og på de landsdækkende analyser, at udbyttet ikke er optimalt, samt at glemselskurven hos hver enkelt deltager er uhyggelig stor allerede 14 dage efter endt kursus. Rigtig mange kursusudbydere og deres læringsforløb ligger på et forkert læringstrin. Kurset er ikke planlagt godt nok i forhold til de forskellige indlæringsmål – men deltagerne synes, at opholdet og lokalerne var okay, og at underviserne/konsulenterne var fagligt dygtige. Således kommer rigtig mange virksomheder/organisationer i Danmark til at betale alt for meget pr. kursusdeltager, samt at de glemmer alt for hurtigt igen.

* Når du skal lære at lære, skal du minimum gennemgå.

Læringseffekt på bundlinjen.

Langt før kursusstart klargør du den aktuelle læring, som skal bidrage til bundlinjen.

Læreprocessen skal bidrage til adfærdselementer og blive en del af virksomhedskulturen. Uddannelsen er til gavn for virksomheden og ikke udelukkende til glæde for den enkelte medarbejder eller kursusdeltager.

Det du lærer, skal matche virksomhedens eller organisationens resultatmål - når kurset er overstået, begynder læring for alvor.- hvor undervisningens grundidéer består af en række almene og overordnede betragtninger gældende for undervisning, som - når de anvendes -tjener til at sikre, at undervisningen uanset fagområde kan gennemføres med et godt resultat.

Præsentation af den didaktiske model

Indhold og funktion:

De 9 elementer

Sondring i didaktikkens verden

Forskelle i opfattelsen af didaktik – filosofien og menneskesyn

 • Hvad vil det sige at lære?
 • Definition af indlæring
 • Definition af undervisning
 • Effekten af forskellige påvirkningsmåder
 • Hukommelse og glemsel
 • Indlæringsfaktorer
 • Indlæringsformer
 • Indlæringsfremmende faktorer
 • Indlæringsområderne
 • Strukturer skaber tryghed for læring
 • Mennesker oplever gennem verbal og nonverbal kommunikation
 • Motivation
 • Motivation gennem præstationen
 • Motivforskydning
 • Overføring
 • Perception
 • Positive og negative sanktioner

Det menneskelige flow og læring.

Du skal kigge nærmere på 9 værdier, der skaber det menneskelige flow i organisationen. Værdier, der skaber læring. Læs dem her.

Værdierne i læringsproces - værdier skal ikke bare hænges op på væggen og se flotte ud, de skal skabe og danne en personlig holdning til læring.

Planlægning og tilrettelæggelse
 • Brug af hjælpemidler
 • Deltagernes forudsætninger
 • Deltagernes forudsætningers indflydelse
 • Eksempel på trænings- og øveplaner
 • Erfaringer
 • Forholdet mellem videns- og holdningsområdet
 • Fra mål til trænings- og øveplan
 • Hvad omfatter læreremnet?
 • Hvordan skal læreremnet læres?
 • Hvorfor skal læreremnet læres?
 • Mål, som beskriver adfærd
 • Evaluering som retning
 • Organisationsformer og undervisningsmetoder
 • Plan for undervisningens gennemførelse
 • Præsentationsfasen
 • Taxonomi
 • Uddannelsestid og faciliteter
 • Undervisningen fra start til afslutning
 • Undervisningsmål
 • Undervisningsmålenes betydning
 • Valg af indhold

Indledningen og forberedelsen

 • Aktiv og reflekterende lytning
 • Andre hjælpemidler
 • Audiovisuelle hjælpemidler
 • Auditive hjælpemidler
 • Brevskoleundervisning
 • Databåret undervisning
 • Deltagernes placering i undervisningslokalet
 • E-læring
 • E-læring som planlagt undervisning
 • Forstyrrelser og afbrydelser
 • Opfordring i undervisningen
 • Opfordring kontra udfordringer og problemer i undervisningen
 • Opsamling af trænings- og øveplan
 • Passivitet
 • Personlig fremtræden
 • PowerPoint præsentationer
 • Refleksion og vurdering af egen læring
 • Spørgeteknik
 • Taleteknik
 • Telefon- og videokonference
 • Uhensigtsmæssige deltagerrelationer
 • Underviseren som konsulent og facilitator/instruktør
 • Underviserens og deltagernes placering
 • Undervisningsmidler
 • Undervisningsstile
 • Undervisningsteknikker
 • Valg af undervisningsmetoder
 • Visuelle hjælpemidler
 • Øjenkontakt og kropssprog

Gennemførelse af en trænings- og øveplan

 • Læring gennem aktiviteter
 • Læring i realiteten
 • Læring i simuleret realitet
 • Læring gennem erfaring
 • Flow i undervisning
 • Gennemførelse af undervisning
 • Læring igennem opbygning af visuelle helheder
 • Hold- og teamundervisning
 • Individuel undervisning
 • Integreret undervisning
 • Læringsmiljø
 • Organisering af læring
 • Undervisningsmetoder
 • Undervisningens grundidéer
 • Workshops

Uddannelses- og læringsudvikling (Supervision og opsyn)

 • Absolut vurdering
 • Eksempel på aktivitetsprøve
 • Et personligt læringsopsyn
 • Evaluering og udvikling
 • Gennemførelse af et læringsopsyn
 • Karaktergivning og vurdering
 • Karakterskalaer
 • Mundtlige prøver
 • Objektive prøver
 • Opsyn på læringsmålet
 • Relativ vurdering
 • Subjektive prøver
 • Supervision og opsynsformer
 • Udarbejdelse af aktivitetsprøver og formål
 • Udarbejdelse af skriftlige prøver og formål
 • Udviklingskategorier
 • Ugens og dagens refleksion
 • Vurdering af præstationer og performance

Udarbejdelse og tilrettelæggelse af læringsplaner i organisationen

Hvad er en læringsplan

Hvordan sætter du og beskriver du målet

Hvordan udarbejdes en læringsplan

- Implementering af strategiplaner i læringsplaner

- Implementering af et uddannelsesbehov i læringsplaner

De menneskelige Intelligenser.

Udforsk dine intelligenser – der er mange måder at være klog på. Du modtager en beskrivelse af de mange intelligenser, og vi giver dig mulighed for selv at lære dem at kende, og at afprøve dem i praksis. At få indsigt i deres nytteværdig og se dem i relation til en lang række erhvervseksempler. Du får adgang til dine mange intelligenser, både dem du skal udvikle på og dem, der giver dig en langt større trivsel i hverdagen, når de er synlige for dig, og du er bevidst på at benytte dem.

TAK

Tag Ansvar for egne Kundskaber i organisationen

Effekten af TAK

Gennemførelse af TAK

Karakteristika af en person, der forstår at sige TAK