De Universelle To

ForsatLæring i beskæftigelsesindsatsen. 


Ideen i bogen er, at organisationen nu skal til at samarbejde med langt flere. Derfor er læring og viden betydelig vigtig, fordi mennesker vurderer risikoen for at blive snydt, og dermed blive påført et tab. Derfor vil jeg give en kort præsentation af læring i beskæftigelsesindsatsen, som tager udgangspunkt i transformativ læring. Det vil være en del af det, som alle skal lære.

Transformativ læring refererer til den personlige proces og kognitive læring. Hvor vi, som mennesker, transformerer de referencerammer, vi tager for givet. Nemlig vores meningsperspektiver, forståelsesvaner, tankeformer, for at gøre dem mere omfattende, indsigtsfulde, åbne, respekterende og følelsesmæssige fleksible, så de kan generere overbevisninger og meninger. Så de vil vise sig at være mere sande eller berettigede i forhold til at vejlede på handlinger.


Transformativ læring benytter vi netop, når det indebærer en omstrukturering af selve teamet eller organisationen. Dermed en sammenhængende omstrukturering og sammenkobling af et større og en bredere ny forståelse og bevidsthed, som medfører en ændring i den individuelle personlighed, hvori de sociale relationer spiller en betydelig rolle.


At lære af sine referencerammer og erfaringer er ikke bare en syntese = integritet/helhed af det at finde ud af verden, og det at handle ind i verden. Det er også en syntese af konkrete oplevelser og at sætte verden på et abstrakt begreb. At lære indsigtsfuldt, er, at integrere disse modsatrettede aspekter. Oplevelser må reflekteres for at skabe mening. At kunne orientere sig i hele syntesens værdifællesskab, at fortolke og handle efter disse.

Processen i kognitiv læring:

- at opfatte

- at forstå

- at planlægge

- at handle


Oplevelser må reflekteres for at skabe mening. Og begreberne må afprøves med de midler (sanser), som vi har til rådighed for at finde ud af, hvor godt de passer med virkeligheden.