De Universelle To

Forsat: Mentalt flow i beskæftigelsesindsatsen.


Sagsbehandlerne/beskæftigelsesmedarbejderne møder i hverdagen rigtig mange forskellige ledige borgere med hver sin livs- og erhvervshistorie, og langt de fleste er triste og negative, grundet det at have mistet sit arbejde eller er blevet syg. Det stiller store krav til personalet, og hvormed de behandler sig selv og de ledige borgere. Flow teknikken kan bl.a. ikke løse dårlig ledelse eller en meget stor lovsamling.

Sagsbehandlerne/beskæftigelsesmedarbejderne møder også rigtig mange andre og fremmede kultur, og de har ikke alle sammen tillid til en myndighed, eller har en overbevisning om, at der er en anden måde at få hjælp på her i livet. De kommer måske fra et land, hvor der er krig, og hvor de mennesker bliver forfulgte. Og der vil også altid være nogle ledige borgere, både danske og fra andre kulturer/regioner, som vil forsøge på at snyde. Netop i sådan et miljø og i sådan en kultur, hvor rigtig mange mennesker mødes og har samtaler, er mentalt flow teknikken særdeles god.


Det er ikke altid nemt at nå et godt og effektivt arbejdsflow i de forskellige indsatser, så det giver mening og resultater for alle. Som leder og underviser skal man være opmærksom på, at en værdiændring på ledelsesplan kan være nødvendig. En særlig opmærksomhed skal være på at få ekspertise på sine medarbejderes viden, færdigheder og kompetencer, og særligt deres holdninger/værdier, og derefter gennem en lærerproces at bevæge dem motiverende, så der opstår flow i deres hverdag.


Skal det opstå, skal det lykkes, forventer medarbejdere en klar kommunikation på læringsmål og forventninger til disse. Før vi kan arbejde med kommunikation, skal vi først forstå, hvordan vi bruger den. Kommunikation er en transport af meddelelser, og det skal vi gøre fælles til et sprog, som vi alle forstår. At kommunikere betyder ikke at overføre noget, som først afsender og dernæst modtageren har. Det betyder at koordinere en forandring af afsender med en forandring af modtager. Således, at der opstår en bevidst læringssituation og ikke mindst relationer mellem mennesker. God feedback er med til at skabe et bedre flow, og dermed klare og rammende resultater.


Benytter lederne eller underviserne deres feedback kommunikation gennem de tre K’er, en Kærlig, Konstruktiv og Konkret feedback, er der langt større chance for succes på en god måde i de forskellige indsatser. Således er der en særlig opmærksomhed på at lære at håndtere opmærksomheden og at finde ud af, at de allerede eksisterende ressourcer, hos os mennesker, er til stede og kan benyttes i enhver situation. De tre K’er kan personalet også benytte sammen med de ledige borgere i deres dialog.

Mentalt flow i beskæftigelsesindsatsen handler om, at lederne og underviser tænder personalet med en personlig glød til at kunne træffe bedre beslutninger. Skabelse af mentalt flow i hverdagen er en accept af at være noget (påskønner medarbejdernes faglige identitet) og at være noget for og at kunne hjælpe andre mennesker. Dette sker når medarbejderne, teams og organisationen i sin helhed, særligt oplever at arbejdstilstandene er ideelt tilpassede den enkelte medarbejder i forhold til de intellektuelle og kreative krav, som passer til den enkeltes kompetencer og ressourcer.

Det handler om at give en særlig opmærksomhed til vores sanser og trives med alle spørgsmålene i forhold til hverdagens indsatser. Således, at det giver en stabil balance mellem hverdagens indsats, som vi, som mennesker, bliver stillet overfor. Samtidig, at feedbacken og organisationens kommunikation er i en fælles forståelse, og de nødvendige kompetencer er til stede til at løse opgaven. Ellers kan hverdagens intellektuelle og kreative krav meget let gå hen at blive uoverskuelige, så vi, som mennesker, mister pusten.


Mentalt flow har derfor store muligheder for at bringe begivenheder i kraft, for således at opnå en arbejdsfornøjelse og en mere målrettet performance, som vil føre til et positivt resultat, sammen med personalet og de ledige borgerne i de forskellige indsatser.


En mere teknisk indsigt/forklaring på mentalt flow.

Du føler, at du er bedst, når du skal gøre tingene under pres – det udløser så dine personlige egenskaber, som menneske. Under overfladen er det dine personlige værdier, du mærker en genklang af – hvilket udgør din personlighed. Som personlighedstype, vil vi, som HR folk, betegne dig som en ”forhandler/udvikler” eller ”arbejdsbi/arbejdshest”, og passer din hverdagssituation/arbejdsopgaver ikke til din personlighed, vil det være overordentlig svært at komme i det mentale flow.

At vi kender os selv. At vi kender vores egenskaber, vores værdier. Vi skal arbejde med at udvikle vores identitetskompetence, nogle HR folk vil også kalde det vores selvbevidsthed og en selvaccept. Men det er så langt fra det samme. Kan du først genkende din identitetskompetence, kan du begynde at lære det, der er behov for at lære. Altså foretage en handling, frem for kun at have din bevidsthed, og med kun en bevidsthed og en accept, ved du ikke, hvordan du skal handle i hverdagen. Således kan du benytte mentalt flow i en enhver lejlighed til at træne denne kompetence.


Vi skal bruge alle vores 5 sanser langt bedre og langt mere. Det er den særlige opmærksomhed, som vil åbne dit personlige mentale flow. Sanserne er nemlig indgangen, kanalerne ind til vores sind. Det er i sindet, vi skal finde det, som ”væren” kan lære os. Det er her, vi er forbundet til resten af kroppen. Det er her, vi modtager vores indre støtte. Det er her, du finder dit personlige støttende indre bagland, der giver dig mental frihed. Der bliver nu plads til at strømmen er i flow. Strømmen er energi. Den energi, der giver dig ekstra kræfter, som før er omtalt som ressourcer. Det bliver nu muligt, at du igennem sindet oparbejder en evne til at sætte dig nogle mål, og så følge de mål. At dine sanser har en betydelig opfattelsesevne. De er åbne, frem for lukkede, og du er meget mindre negativ påvirkelig.


Mentalt flow arbejder med sindet, og det gælder om at skabe stilhed, selvom vi er sammen med andre. Stilhed er ikke kun, når der ikke er lyd på i hverdagen. Stilhed er, når vi accepterer den støj, som kun vores egne sanser optager i kroppen. Lyden og støjen er der fortsat, men vi mærker, føler og hører den ikke. Inde i det rum kan vi nu slappe af og tænke vores tanker bevidst og lytte, mærke og føle efter, hvad vi skal gøre. I forhold til forskellige spørgsmål om, hvordan vi skal hjælpe og støtte andre eller en kritik. Har du trænet det længe nok, kan du foretage denne bevidsthed i en fysisk samtale, hvor du er til stede i nuet, det vi sige, at du er i flow.

Med strømmen (energien) flowet igennem dig, nogle kalder det også ”kilden”, opdager du mere eller mindre et ubegrænset potentiale, der låser sig op – din påskønnelse griber om sig, og din intuition bliver dine kernetropper. Stilhedens bevægelse er ledet af intuitionen, dit understøttede mentale nærvær, dine tankens magt er i tilknyttet din bevidsthed. Det er her, som tidligere nævnt, at det giver mening at lære, at påskønne både din krop, dit sind, snak om dine følelser. Gør du det, giver det dem et nyt embede i den verden, som du ser i den perception, du lever i. At alting du møder på din vej, er som små gaver.

Hver gave, du modtager, er du fyldt op med taknemmelighed og her, vil du opleve at mange ting kommer let til dig.


Processen flow giver os nemlig informationer om at forstå den dybere iboende evne i os mennesker i forhold til den situation, som vi står i. Ved at forstå, at både den ledige borger og medarbejder allerede har en æresplads her i livet, kan vi, som mennesker, træffe en bevidst beslutning om at følge med, og det forstørrer og forlænger flowet og synkroniciteten.


Vi opdager, at påskønnelse åbner muligheder for kommunikation og udveksling i vores eget velbefindende, i relationer. Vores nye ledsager er nu flow og synkronicitet. Der er overskud til påskønnelse og taknemmelighed, og nu vil vi finde ud af, at i hverdagens indsatser, er det naturligt at støtte og hjælpe andre mennesker, og at det nu er vores stabile arbejdsflow.


Mental flow skal man træne i rutiner for, at man bliver god og får det godt. Ligesom hvis man vil blive god til at gå, cykle og løbe langt eller have en anden position her i livet.


* Synkronicitet står for "et observerbart meningsfuldt sammenfald uden en årsagssammenhæng". Nogle vil også kalde det en ”vortex”, masser af luft eller væske, der hvirvler hurtigt rundt omkring et centrum. Eller energi, der bliver så kraftig, at denne danner en ”vortex” af energi, hvorved dette omkring et centrum tiltrækker andet og mere energi, af samme slags.


Læs også i emnet positiv psykologi.