De Universelle To

MI De Mange Intelligenser. 

MI-analysen er baseret på de første 7 og derefter 9 udviklingsveje efter Howard Gardner (født 1943 i Scranton ”Pennsylvania”, USA) er en kognitiv psykolog ansat ved Harvard-universitetet.

Er MI-analysen en test, nej, men den er baseret på den overbevisning om, at intelligens er righoldigt og forskelligartet fra person til person, hvorfor det er godt at kende sin egen intelligens og ikke mindst finde frem til den, vi bruger mest.

Der er ikke nogen fastlagt mængde af færdigheder eller viden, der i sidste ende kan definere din intelligensprofil. Du som menneske kan imidlertid komme nærmere en forståelse af din måde at tænke på, ved at undersøge et solidt udsnit af bevidste begivenheder fra din dagligdag sammenholdt med vores analyse - en slags tjekliste på læring.

Hvad kan du så bruge kendskabet til, din bevidsthed omkring egen og andres intelligens:

- Forbedret kommunikation – bevidst på perception.

- Hvad motiverer dig og andre i dit team?

- Hvordan skal du indrette dit kontor og/eller din arbejdsplads?

- Hvordan arbejder du bedst alene og sammen med andre?

- Hvad er det du elsker, og hvor skal du eventuelt forbedre mig?

- Hvilken læringsstil har du, som passer ind i virksomheden?

MI-analysen er netop særdeles god at have prøvet, fordi vores hverdag på arbejdspladsen er bygget op på, hvad vi lærer i hverdagen. MI-analysen dekoder den måde du lærer bedst på.