De Universelle To

Positiv motivation psykologi.

Positiv motivation. Det er et praktisk anvendelig, forskningsbaseret information, hvilket er lidt usædvanligt. Mange forskningsbaseretartikler kan være dybt kedelige, og mange praktiske håndbøger kan være dårlig underbygget. Men med dette her kursus er det lykkes underviseren at ramme plet i forhold til det mange HR folk og leder efterspørge – nemlig et lille kursus, der er nemt at lære at forstå, og som samtidig giver et godt og velunderbygget indblik i et spændende og evigt aktuelt emne: motivation.


På kurset præsentere Cand.psych. Lars Ginnerup dig for den nyeste forskning inden for positiv motivation, som på dansk kan kaldes selvreguleringsteori omsat til hverdagen og praksis i organisationen. Teorien går kort fortalt ud på, at mennesker har tre grundlæggende behov: behov for frivillighed, behov for at mennesket er til noget og behov for mellemmenneskelige forhold. Mennesket forsøg på at opfylde de tre grundlæggende behov driver deres adfærd, færdigheder og holdning. Lykkes det mennesket at opfylde de tre behov, trives og præsterer de optimalt. Hvis mennesket derimod af ene eller anden grund ikke får opfyldt et eller flere af deres grundlæggende behov, bliver de mindre motiveret og fungerer dårligt.

Som en måde at skabe overblik over kurset indhold på introducerer Cand.psych. Lars Ginnerup dig til fire spørgsmål til positiv motivation, som du inviteres til at overveje

  • Hvor motiveret er du til at handle, yde en indsats eller bruge ressourcer på at følge et mål
  • Hvilke mål er det, du ønsker at nå?
  • Hvorfor forfølger du netop det mål?
  • Hvordan vil du nå dit mål?

Undervejs på kurset beskrives den nyeste forskning indenfor positiv motivation psykologi, der vil relaterer sig til de fire spørgsmål, og underviseren refererer løbende tilbage til spørgsmålene, så du som deltager på kurset bibeholder det fulde overblik.

På kurset vil Cand.psych. Lars Ginnerup også introducerer dig til modellen motivations kontinuummet. Motivation er nemlig ikke bare noget, du har mere eller mindre af. Der findes forskellige typer af motivation, og det er bestemt ikke lige meget, hvilken form for motivation du eller andre benytter i hverdagen på alle niveau i virksomheden.


Læs mere her, kort fortalt om positiv psykologi.