De Universelle To

Ann Dorthe - Administrativ sekretær.

Ann er uddannet både advokatsekretær og EDB-assistent. Min chef, vores kreative HR direktør Jan Blume fortæller om mig, at jeg er en dygtig administrator – et ordensmenneske på mange erfaringsområder inden for HR branchen.

Ann har igennem mange år arbejdet som sekretær og administrator i private virksomheder indenfor HRM/HRD og HRG. I offentlig virksomhed, på et jobcenter, har jeg haft ansvaret for gennemførelsen af et af jobcentrets større genplaceringsprogrammer samt planlægning og tilrettelæggelse at jobsamtaler, gennemførelse af telefoniske jobsamtaler og vejledt jobkandidaterne i lovgivning og interne forretningsgange, så det selvsamme menneske kan komme videre i job eller uddannelse.

Ann har en stor og bred erfaring indenfor lovgivning, administration og sekretæropgaver gennem 9 år, de seneste år engageret på et jobcenter. Den brede erfaring indenfor lovgivning i flere retninger, har jeg opnået takket være en god chef fra et tidligere job, der ud over rollen som chef, også har fungerer som en god underviser og mentor, samt sparring fra gode samarbejdspartnere og ikke mindst fra kunder via deres spørgsmål og en konstant søgen efter viden. Dette har bragt mig ind i læringssituationer, hvor det har været vigtigt for mig, at kunne svare fyldestgørende og løbende give den bedste orientering til kunden og de interne konsulenter.

I jobbet lægger Ann megen stor vægt på et godt lederskab, en god mentor og en eminent chef, for det er ubehageligt og en rigtig dårlig oplevelse at blive fyret eller uberettiget blive domineret at andre kolleger, hvilket jeg har været tilhører til i de mange sager og læringsforløb, som jeg har gennemgået på jobbene.

Jeg er økonomisk bevist og vil gerne støtte andre til at opnå deres mål. Så jeg er et rigtig godt fundament for ledelsen med øje for, hvad de ansatte også har brug for, for at trives i dagligdagen, så vi i fællesskab, når de synlige nødvendige resultater med en kreativ og spændende tilgang til opgaven og i et fælles hus.