De Universelle To

Rekruttering - mobilisering af personale.


På denne indgang til positive oplevelser, arbejder vi med rekruttering.

Uanset om behovet er en ekstern rekruttering, hvor den nye medarbejder eller leder hentes udefra eller i en intern rekrutteringsproces, hvor jobbet besættes med en velkendt medarbejder, er der en række fordele ved at samarbejde med os.

Indblik i kandidaternes personlighed.

Personligheden er afgørende for succes, og den rette personlighed til jobbet og virksomheden er ubetinget én af de vigtigste faktorer i en rekruttering. Imidlertid har personligheden ikke særlig høj prioritet i de fleste rekrutteringsforløb, hvilket er den hyppigste årsag til fejlansættelser – og kan i flere tilfælde være rasende dyre. Enten overvejer virksomheden ikke hvilke krav, jobbet stiller til kandidatens personlighed, eller også er virksomhedens rekrutteringsmedarbejders/leders kompetencer ikke tilstrækkelige til at afdække, hvilken personlighed, der reelt befinder sig bag et menneske. Her kan I med fordel trække på de erfaringer og analyseværktøjer, vi har.

Rekrutteringsprocesser er tidskrævende.

De fleste virksomheder har oplevet, hvor mange ressourcer der bruges i en ansættelsesproces. Skal der arbejdes forsvarligt med opgaven, som blandt andet omfatter tekstforfatning til en jobannonce, valg af medie, ansættelsesadministration, gennemlæsning af ansøgninger, besvarelse af telefonforespørgsler og interview med kandidaterne, går der let flere hele arbejdsdage. Ofte er det derfor en god investering at udlicitere rekrutteringsprocessen – både når virksomheden vurderer dette på økonomi, ressourcer og større sikkerhed for et rigtigt kandidatvalg.

Hele fundamentet er et ordentligt forarbejde.

Uanset rekrutteringsform og metode – ekstern eller intern – skal der udarbejdes en fyldestgørende jobprofil, der beskriver, hvilke krav og ønsker stillingen stiller til kandidaten og dennes omgivelser. Med udgangspunkt i disse krav og ønsker, skal der efterfølgende fastlægges en personprofil, der ud over de faglige og formelle krav også beskriver, hvilken personlighed den kommende kandidat skal være i besiddelse af. Dette forarbejde er absolut vigtigt for at kunne starte på et solidt rekrutteringsfundamentet og derved anlægge processen.

Proces – rekruttering & udvælgelse.

Vores rekrutterings- og udvælgelsesproces omfatter i sin helhed:

  • Arbejdsanalyse – gennemgang af relevant skriftligt materiale og samtaler med udvalgte nøglepersoner.
  • Jobprofil og personprofil – fastlæggelse af krav og ønsker til kandidaten med fokus på personlighed og faglige/formelle kompetencer.
  • Rekruttering – herunder udarbejdelse af stillingsannonce, annoncering i valg af medier, evt. search, besvarelser af henvendelser og behandlinger af ansøgninger m.v.
  • Udvælgelse – vurdering af ansøgere og indkaldelse af kandidater.
  • 1. interview – gennemførelse af samtale med udvalgte kandidater.
  • Præsentationsinterview – præsentation af udvalgte kandidater for virksomheden.
  • Personvurdering – personvurdering og dybdeinterview af udvalgte kandidater.
  • Indhentning af referencer – minimum to referencer per kandidat.
  • Beslutningsrapportering – afrapporteringsmøde hos virksomheden, hvor vi drøfter kandidatens egnethed.
  • Opfølgningsmøder – nærmere aftalte møder, hvor vi følger op på den konkrete ansættelse hos kunden.

Enhver rekrutterings- og udvælgelsesproces kan naturligvis planlægges og gennemføres individuelt afhængigt af, hvorvidt virksomheden ønsker en færdig ”pakkeløsning” eller gerne vil involvere sig helt eller delvist i rekrutteringsprocessen.