De Universelle To

Social dumping - unfair konkurrence i servicefag​et. 

Social dumping betyder unfair konkurrence for de mange mindre virksomheder i branchen for servicefaget.

Østeuropæiske lønmodtagere har i Danmark lønvilkår, som ligger under det sædvanlige danske niveau. Det sædvanlige danske niveau betyder, at vilkårene skal kunne måle sig med de vilkår, som har kutyme efter dansk historie og et personligt forbillede på det pågældende fagområde – sådan at medarbejderne har en løn, der passer til at de kan betale deres regninger, og at virksomhederne kan etablere et overskud til at investere i flere ordre og nye maskiner her i Danmark.”

Social dumping betyder samtidig, at vi og andre virksomheder ikke kan holde fast på bundlinjens positive resultat, de sorte tal, og således komme i gang med eller vedligeholde de miljømæssige danske krav og et ønske om at udøve social ansvarlighed (CSR) i samarbejde med private og offentlige kunder og leverandører,

Målsætninger om at omstille nuværende arbejdsgange til vedvarende grønne processer i virksomheden, at etablere en grøn profil går i stå, hvis vi ikke stopper social dumping. Og i diskussionen om bibeholdelse af velfærdsamfundet, indgår den sociale ansvarlighed som et væsentligt element. Social dumping kan være medvirkende til, at arbejdspladserne ikke kommer i gang med eller gør noget ved CSR i virksomheden.