De Universelle To

Socialt ansvar

Socialdiplomaten.

Vi præsentere dig for en anderledes måde at tænke efteruddannelse af personalet og jeres ledere på – frivilligt socialt arbejde i arbejdstiden. Læringsprogrammet kalder vi socialdiplomaten.

“I dag stiller medarbejderne krav om et meningsfuldt og lystbetonet job på en arbejdsplads, som de kan være stolte af. Blandt andet derfor er social ansvarlighed ved at blive et væsentligt konkurrence- og branding parameter for virksomhederne og kommunerne.”

Der er mange fordele ved at lade medarbejdere udføre frivilligt socialt arbejde i arbejdstiden. Medarbejdere, der arbejder frivilligt i arbejdstiden, kan virke positive for organisationen og skabe værdi i din virksomhed. Det kan være med til at give god omtale af din virksomhed samtidig med, at det giver arbejdsglæde og skaber en positiv arbejdskultur internt i virksomheden. Afklar, inden I går i gang, hvad I ønsker at få ud af det. Læs nedenfor, hvad vi hjælper med i processen.

Hvis I ønsker at starte op – hjælper vi med følgende:

A. Afklaring af, om I har behov for at udarbejde en strategi for det frivillige arbejde, eller om I vil starte op uden først at bruge ressourcer og tid på at udarbejde en overordnet

strategi.

B. Afklaring af, hvad I ønsker at få ud af at lade medarbejdere arbejde frivilligt.

C. Hvad skal der læres, og hvilke kompetencer skal udvikles hos medarbejderne?

D. Hvad skal der læres, og hvilke kompetencer skal udvikles hos lederne?

E. Afklaring af, hvor megen tid, og hvor mange ressourcer, I ønsker at bruge på det.

F. Vælg en eller flere frivillige kategorier, som I vil samarbejde om:

* Skal det være børn, unge, ældre eller de kreative – skal det være misbrug, sundhed,

sygdom eller handicappede osv. Vi hjælper din virksomhed til at finde frem til hvilken

kategori, der passer til dit personale og din virksomhed/organisation.

G. Præsentationen af de forskellige frivillige projekter over for jeres medarbejdere/ledere,

som I vil samarbejde om.

H. At have tjek på det praktiske i hverdagen.

I vores moderne velfærdssamfund står vi over for en række nye udfordringer som for eksempel ensomhed, manglende socialt netværk og negativ social arv. Interessen for frivilligt socialt arbejde udspringer af et ønske om at gøre en indsats, der både giver mening for den enkelte og gør en forskel for andre.

Fælles for udfordringerne er, at de ikke altid løses ved at give borgeren flere penge. Derimod er der brug for at skabe nye sociale mønstre, der imødekommer udfordringerne. Det kræver, at vi tænker nyt, at vi får mobiliseret de rigtige ressourcer og kompetencer, samt at vi får kombineret dem på måder, der skaber ny social kapital.

Kontakt os