De Universelle To

  Genplacering    

Socialt ansvar - hjælp og viden til at folde det sociale ansvar ud i praksis.

CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale ansvar og en række andre tilgrænsende betegnelser. I den danske regerings handlingsplan på området fra maj 2008 og i forbindelse med ændring af årsregnskabsloven i december 2008 anvendes begrebet virksomheders samfundsansvar.

For os handler CSR om at virksomheder handler lokalt og globalt og samfundsmæssigt ansvarligt, for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, at være og komme i job, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc.

CSR der er indtænkt i virksomhedens forretningsstrategi med henblik på også at skabe værdi for virksomheden, kan kaldes forretningsdrevet samfundsansvar eller blot strategisk CSR.

CSR er betegnelsen på virksomhedsinitiativer, hvor virksomheden tager hensyn til alle sine interessenters (typisk ansatte, ejeren, lokalsamfundet, kunder) interesser. Initiativerne er kendetegnet ved, at virksomheden går længere for det sociale ansvar, end den er pålagt ved lov.

Hvad er gevinsterne ved at åbne dørene og udvise socialt engagement?

I får gode og loyale medarbejdere på sigt.

 • Det styrker sammenholdet i virksomheden, når I oplever, at I er fælles om at hjælpe
 • andre.
 • Medarbejderne bliver stolte af deres virksomhed.
 • Det styrker jeres image og konkurrenceevne – socialt ansvar har betydning for nye
 • samarbejdspartnere, investorer, lokalsamfund, myndigheder og medarbejdere.
 • Socialt ansvar kan gøre det muligt at fordele opgaverne anderledes og aflaste de øvrige
 • medarbejdere.
 • Det giver plus på den personlige bundlinje:
 • Det er en stor tilfredsstillelse at hjælpe andre tilat blomstre op.
 • Engagerede medarbejdere får mulighed for at udtrykke socialt engagement på
 • arbejdspladsen.
 • Det skaber tryghed blandt de ansatte, når de ser,hvor rummelig virksomheden er.
 • Når du gør en medarbejder eller leder til mentor,giver du samtidig personen det bedst
 • tænkelige lederkursus i at motivere og håndtere relationer.

Læs mere om CSR "artikel" klik her