Hvis I godkender læringsmål, hvilke benytter I så i undervisningen?*
Hvilke evalueringsmetoder benyttes i undervisningen?*
Hvor tilfreds er du med udbyttet af jeres uddannelser/kurser i hverdagen?*
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Du har nu svaret på 5 meget målrettede spørgsmål, der kan give dig en anvisning på, om din virksomhed effektivt vil skulle optimere jeres ressourcer på jeres didaktiske tilrettelæggelse af uddannelser og kursusforløb.